موسیقی و ادبیات امروز

به مناسبت بازگشایی مدارس

امروز در وبلاگم امده ام که کلیشه ای کار نکنم و برای باز گشایی مدارس شعری از pink floyd

بزرگ انتخاب کرده ام ..

 

Another brick in the wall(part two)

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers, leave the kids alone

Hey! Teachers! Leave the kids

All in its just another brick in the wall.

All in all you are just another brick in the wall

 

 

We don’t nee no education

We don’t need no thought  control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave the kids alone

Hey! Teachers! Leave the kids alone!

All in all .your are just another brick in the wall.

 

کمتر شخصی که این موسیقی را نشنیده باشد اما کمتر کسی ترجمه فارسی ان را شنیده

پس با فارسی ان نیز اشنا گردیم.

 

اجری دیگر در دیوار-فراز دوم

 

ما هیچ جور پرورش نمی خواهیم

ما هیچ جور تنویر افکار نمی خواهیم

در کلاس گوشه و کنایه نبشدار ممنوع!

اهای ! معلم ها دست از سر بچه ها بر دارید!

همه ماجرا فقط اجری دیگریست در دیوار

و شما هم فقط اجر دیگری در دیوار هستید !

 

ما هیچ جور پرورش نمی خواهیم

ما هیچ جور تنویر افکار نمی خواهیم

در کلاس گوشه و کنایه نبشدار ممنوع!

اهای ! معلم ها دست از سر بچه ها بر دارید!

همه ماجرا فقط اجری دیگریست در دیوار!

و شما هم فقط اجر دیگری در دیوار هستید!

 

به هر حال این شعر در زمان پینک فلوید غوغای بزرگی به پا کرد

و توانست تنبیه را از مدارس دور کند

بدان امید که در جامعه ما هم این اتفاق بیفتد و هیچ دانش اموزی طعمه ضربات

معلم نشود.

 

از طرف علی رضا

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ساعت ۱۳:۴۸ بعد از ظهر  توسط علیرضا صفری |